MySQL Error!
MySQL error in file: /engine/modules/show.full.php at line 984
Error Number: 1191
The Error returned was:
Can't find FULLTEXT index matching the column list
SQL query:

SELECT id, date, short_story, xfields, title, category, alt_name FROM dle_post WHERE MATCH (title, short_story, full_story, xfields) AGAINST ('Uşağın qız olmasının “günahı” kimdədir? Yeni doğulan körpəni qız olduğuna görə öldürən atanın elədiyi hərəkət təkcə vəhşilik və cinayət deyil, həm də cahillik və savadsızlıqdır. Elementar, amma dəhşətli savadsızlıq.Çox vaxt dünyaya qız övladı gətirdiyinə görə qadınlar aşağılanır, təhqir olunur. Halbuki, uşağın cinsi atadan asılıdır. Burada ana heç bir rol oynamır. Orta məktəbdə biologiya dərsini oxumayanlar üçün bunu qısaca izah etməyə ciddi ehtiyac görürük.İnsan hüceyrələrində 46 xromosom olur. Bunlardan ikisi cinsiyyəti müəyyən edən X və Y xromosomlarıdır. Amma cinsiyyət hüceyrələri istisnadır: onlarda 23 xromosom var ki, ata və ananın xromosomları birləşəndə 46 olsun.Adi hüceyrələrdən fərqli olaraq, cinsiyyət hüceyrəsində X və Y xromosomlarından ancaq biri olur.Qadın öz gələcək övladına ancaq və ancaq X xromosomunu verə bilər. Çünki onun yumurtahüceyrələrində Y xromosomu olmur. Kişidə isə bu cinsiyyət xromosomlarının hər ikisi var. Və gələcək uşağın cinsi atanın anaya məhz hansı xr') AND id != 14 AND approve=1 AND date < '2017-08-23 13:02:06' LIMIT 5